Give en gave til Skagens Kunstmuseer og gør en kæmpe forskel!

Ved at støtte Skagens Kunstmuseer med en økonomisk gave bidrager du til, at museet fortsat kan værne om og udbygge verdens største samling af skagensmalernes kunst og skabe oplevelser med udgangspunkt i skagensmalernes livsværk.

 

Hvordan bruges min donation?
Når museet modtager mindst 100 gaver på hver minimum 200 kroner, bliver Skagens Kunstmuseer godkendt som “almenvelgørende forening”. Det betyder, at Skagens Kunstmuseer kan søge midler fra en særlig momspulje på Finansloven. Sidste modtog vi over 100 økonomiske gaver, som resulterede i en momskompensation på næsten 400.000 kroner. Med andre ord: Gaverne havde en enorm betydning for vores økonomi!

 

Vi håber, at du vil støtte os, så vi igen i år kan søge midler fra denne særlige pulje. Pengene går til alt vores arbejde med at forvalte skagensmalernes arv; til al den indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning, det kræver at varetage den kunst- og kulturarv som Anna Ancher, P.S. Krøyer og alle de andre har efterladt os.

 

Til gengæld sørger vi for, at du får et skattefradrag, såfremt du oplyser dit cpr-nummer. Så foretager vi indberetningen til SKAT.

 

Træk dit bidrag fra i skat
Oplys navn, adresse og CPR-nummer (for virksomheder: CVR-nummer) i forbindelse med din indbetaling, så kan vi oplyse Skat om din donation.
Du kan også give et bidrag uden CPR-nummer, men så får du ikke skattefradraget.
Det samme gælder bidragydere, der er bosat i udlandet og derfor ikke er skattepligtige i Danmark.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få sidste nyt først